Blogs

Opkomst van de ombudsman

De betekenis van de Ombudsman Schadeverzekeringen in de verzekeringswereld is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

De Ombudsman Schadeverzekeringen onderzoekt gedragingen van schadeverzekeraars, schade-onderzoeksbureaus en schade-experts die in de ogen van gedupeerden verzekerden geen goed werk hebben geleverd bij het behandelen van schade. Dit naar aanleiding van de bij hem ingediende klachten dan wel uit eigen beweging ingestelde onderzoeken. Het onderzoek kan leiden tot een rapport waarin een redelijkheids-oordeel wordt gegeven over de onderzochte gedraging. Ook komt het voor dat de ombudsman bemiddelt tussen gedupeerde en verzekeraar om zo de klacht sneller en effectief op te lossen.